Úvod

Obec

Obecný úrad

Samospráva

Organizácie

Dokumenty

Foto a video

Podujatia

Kontakty

Úvod

 
Aktuality
O nás

Archív

 

Odkazy

 

 

 

 

Aktuálne počasie

 

Predpoveď počasia :: www.meteo.sk

 


   Aktuality  

     
25.07.2016     Farské oznamy !!!

 

   

 

 

 

 

     

Aktuálny program bohoslužieb na tento týždeň  od 25.07. do 31 .07.2016

 

 

 

 

....viac


19.07.2016    

 

           

 

     Nové zápisnice a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hatalov

 

....viac


12.07.2016    

 

 

 

 

 Záverečný účet Obce Hatalov a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

 

 

 

.... viac


08.07.2016     Pozvánka

 

 

 

 

     OFK Hatalov a Obec Hatalov Vás pozývajú na 4. ročník futbalového turnaja „ Derby Cup“.

 

 

..... viac


08.07.2016     Oznam

 

 

 

Žiadosť o zverejnenie oznamu !!!

 

 

 

..... viac


30.06.2016    

 

    OZNAM

Dňa 2.7.2016 sa od 07:30 hod. pred obecným úradom uskutoční povinné očkovanie psov proti besnote.

Poplatok za očkovanie je 5 eur.

 13.06.2016     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 15.06.2016 t.j. stredu o 17,00 hod.  do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


31.05.2016    

 

              N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie OBCE  HATALOV

č. 3 / 2016  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce HATALOV

 

....viac


22.05.2016    

 

           

 

     Nové zápisnice a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hatalov

 

....viac


08.05.2016     Stavanie MÁJA

 

    Aj tento rok nechýba v našej obci MÁJ  pre hatalovské  dievčatá, ktorý sme spoločne postavili 30. apríla o 15:00 hod. v parku pred obecným úradom za spevu ľudových piesni domácej  folklórnej skupiny  Hatalovčan . Účastníkom podujatia sa v kultúrnom programe predstavili   detičky a žiaci z našej  ZŠ s MŠ pod vedením svojich učiteľov.  Súčasťou  akcie bola aj súťaž vo varení tradičného slovenského kotlíkového "guľášu", ktorá začala už o 12.00 hod. Tento rok  spoločne súperilo  až 7 domácich družstiev:

 

-  OFK Hatalov, Lejka, DHZ Hatalov, Končane, PZ Jazvec Hatalov, Podnikatelia, Darts Team Hatalov.

1. miesto - Podnikatelia

2. miesto - PZ Jazvec Hatalov

3. miesto  Končane

....viac


26.04.2014     Pozvánka !!!

 

         

     Obec Hatalov a FSk Hatalovčan Vás srdečne pozývajú na tradičnú akciu STAVANIE MÁJA spojenú so súťažou o najchutnejší kotlíkový guľáš ktorý sa začne o 12:00 hod.

Akcia sa uskutoční 30. apríla 2016 o 15:00 hod. v parku pred obecným úradom.

....viac


05.04.2016    Výzva !!!

 

         

 

 

    

  "Revitalizácia obecného parku Hatalov"

 

 

.... viac


01.04.2016     Pozvánka

 

OFK Hatalov 

Vás srdečne pozýva na majstrovský zápas 16. kola 6. ligy

OFK HATALOV - TJ POKROK KRASNOVCE

03.04.2016 so začiatkom o 12:30 hod.

 

 

Dorastenci 16. kolo 4. ligy

OFK HATALOV - TJ POKROK KRASNOVCE

02.04.2016 so začiatkom o 12:30 hod.


17.03.2016     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

4. apríla 2016 od 08:00 hod. do 12:30 hod.

 

v časti obce od č. d. 109 - 149, 231, 232.    


17.03.2016     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

    v zmysle §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia a to nasledovne:

4. apríla 2016 od 08:00 hod. do 12:30 hod.

 

v časti obce od Hatalov 125, ČOM: 0000431709, EIC: 24ZVS0000014866Y, Hatalov 236, ČOM: 0000370315, EIC: 24ZVS 00000450261.    


11.03.2016     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 18.03.2016 t.j. piatok o 17,00 hod.  do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


08.03.2016    

 

          

 

 

Výsledky parlamentných volieb v obci Hatalov

 

 

.... viac


02.03.2016    

 

     Návrh

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V Hatalove číslo 1/2016

Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky       v ZŠ s MŠ Hatalov

 

....viac


02.03.2016    

 

     Návrh

 

OBEC HATALOV VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2 /2016 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ/ŽIAKOV A DOSPELÝCH ZA  POBYT V MATERSKEJ ŠKOLE, NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ A NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV A PODMIENOK ÚHRADY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI  

 v ZŠ s MŠ HATALOV

....viac


19.02.2016    Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

 

    Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční dňa 22.02.2016 o 9:00 hod. v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.

 

Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. 

 

Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.

....viac


15.02.2016    Výberové konanie

 

         

 

 

     Obec Hatalov

vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Hatalov

 

 

.... viac


08.02.2016    

 

           

 

     Nové zápisnice a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hatalov

 

....viac


22.01.2016    

 

         

 

 

     Rozpočet obce na rok 2016

 

 

 

.... viac


22.01.2016    

 

             

Všeobecne záväzné nariadenie OBCE  HATALOV č. 4 / 2015

 o miestnych  daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na   území   obce   Hatalov

 

 

....viac


19.01.2016     13. ročník MARIÁŠOVÉHO TURNAJA o pohár obce Hatalov

 

           Dňa 9. januára  2016   sa v priestoroch   PINTER BARU   uskutočnil už 13. ročník MARIÁŠOVÉHO TURNAJA O POHÁR OBCE HATALOV.   Celkovo sa turnaja zúčastnilo 40 hráčov  z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Hralo sa podľa zaužívaných pravidiel – 5 kôl po 50 minútach. Prvenstvo získal Ladislav Bujdoš, druhé miesto obsadil Stanislav Demeter a tretí skončil Gabriel Jakub. Najlepším hatalovčanom sa stal Peter Muščík, na 2. mieste sa umiestnil Michal Pavlov a na 3. mieste Ján Rudľovský.  Napriek bojovnému duchu s cieľom zvíťaziť tu všetci hráči strávili príjemný deň.  Celkové výsledky turnaja nájdete v nasledujúcich tabuľkách:

Celkové poradie, Najlepší Hatalovčan, Fotogaléria


18.01.2016     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 21.01.2016 t.j. štvrtok o 17,00 hod.  do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


12.01.2016    


04.01.2016   Pozvánka
 

   FSk Hatalovčan Vás srdečne pozýva na Ples FKs Hatalovčan, ktorý sa uskutoční dňa 23. januára 2016 zo začiatkom o 1900 hod. v kultúrnom dome Hatalov.

 

   

.... viac


 

Fotogaléria

 

 

Návštevnosť stránky

 

TOPlist

 

Kalendár

 

 

                                                                                                                                                     Aktualizované