Úvod

Obec

Obecný úrad

Samospráva

Organizácie

Dokumenty

Foto a video

Podujatia

Kontakty

Úvod

 
Aktuality
O nás

Archív

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

2012

 

Odkazy

 

 

 

 

Aktuálne počasie

 

Predpoveď počasia :: www.meteo.sk

 


   Archív 2019 

     


30.12.2019     Farské oznamy !!!

 

   

 

 

 

        Aktuálny program bohoslužieb na 2. vianočný týždeň od 30.12.2019 do 05.01.2020

 

 

 

 

....viac

06.11.2019     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v 8. volebnom období orgánov samosprávy na deň

na deň 11.12.2019 t.j. stredu o 17:30 hod. 

do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


26.11.2019    

 

         

Návrh rozpočtu na rok 2020    

 


24.11.2019    

 

        Všeobecne  záväzného   nariadenia  č. 4/2019  o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hatalov.      


24.11.2019     Seniori, hľadáte radu?

 

   

    

   Národný projekt Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

 

"Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete."

 

 

....viac


14.11.2019     OZNAM !!!

 

   

 

     V obci Hatalov sa dňa 21.novembra 2019 o 13:00 hod. uskutoční pred obecným úradom spomienkové stretnutie a odhalenie pamätníka pri príležitosti 75. výročia núdzového pristátia amerického bombardovacieho lietadla B-17 G „SUGAR REPORT“  48186

     Tohto stretnutia sa zúčastnia aj zástupcovia viacerých inštitúcii vrátane amerického veľvyslanectva na Slovensku a Armády Slovenskej republiky.

   


13.11.2019     OZNAM

 

   

     V súlade so zákonom SNR č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 

     Obec HATALOV zverejňuje svoju e-mailovú adresu na doručovanie všetkých písomnosti vrátane žiadosti o voľbu poštou  pre Voľby do NR SR

 

obec.hatalov@gmail.com


13.11.2019     Informácie pre voliča

 

   

 

       

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

 

 

 

....viac


22.10.2019   Oznam !!!

 

         

Výzva na predkladanie ponúk

 

v súvislosti s výberom dodávateľa pre predmet ŽoNFP v rámci PRV 2014-2020

k uskutočneniu stavebných prác na predmet zákazky: „Detské ihrisko v obci Hatalov“, v rámci prieskumu trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

.... viac


22.10.2019     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 30.10.2019 t.j. streda o 17:30 hod.  do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


15.10.2019     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

        

     Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje svojím zákazníkom, že v obci Hatalov bude dňa

13. november 2019 od 07:40 h do 15:50 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na týchto odberných miestach :

 

Hatalov - č. d. 229 a 230

 

 Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsd.sk v časti Plánované odstávky)

 


15.10.2019     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

        

     Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje svojím zákazníkom, že v obci Hatalov bude dňa

12. november 2019 od 07:40 h do 15:50 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na týchto odberných miestach :

 

Hatalov - č. d. 183, 184, 185, 229 a 230

 

 Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsd.sk v časti Plánované odstávky)

 


15.10.2019     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

        

     Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje svojím zákazníkom, že v obci Hatalov bude dňa

12. november 2019 od 07:40 h do 15:50 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na týchto odberných miestach :

 

Hatalov 2 Hatalov, ČOM: 0000399764, EIC: 24ZVS0000068929N Hatalov 2 Hatalov, ČOM: 0000399772, EIC: 24ZVS0000068973K Hatalov 184 Hatalov, ČOM: 0001300058, EIC: 24ZVS0000663987T Hatalov 185 Hatalov, ČOM: 0000425206, EIC: 24ZVS0000010105S:

 

 Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsd.sk v časti Plánované odstávky)

 


14.10.2019    

 

        Návrh všeobecne  záväzného   nariadenia  č. 4/2019  o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hatalov.      


30.09.2019     Oznámenie o dražbe

 

       Zverejnené v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o drobných

 dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.      


24.09.2019    Tradičné posedenie rodinných príslušníkov  a priateľov PZ Jazvec

 

   

     V sobotné popoludnie 27. júla sa konal už 34. ročník spoločného posedenia poľovníkov PZ Jazvec Hatalov s rodinnými príslušníkmi a priateľmi. Prítomných v úvode privítal predseda PZ Ing. Jaroslav Pado.  Ani tento rok nechýbalo príjemné prostredie v Hatalovskej Kerce,  bohaté občerstvenie  s tradičným poľovníckym gulášom a  zábavné hry pre najmenších.  Počas tohto stretnutia  boli odovzdané aj  upomienkové predmety  s vygravírovaným venovaním   poľovníkom, ktorí sa v tomto roku dožili okrúhleho jubilea – Ing. Jaroslav Pado – 40. rokov, Pavol Galan  a Ján Maďár – 60. rokov. O bohatej aktivite poľovníkov počas celého roka sa mohli účastníci dočítať z nádherne spracovanej kroniky PZ Jazvec, ktorú  dôkladne vedie Ing. Ladislav Paľo. Tento rok prijal na posedenie pozvanie aj miestny pán farár rímsko-katolíckej cirkvi Mgr. Ing. Martin Goč, ktorý  pri odchode dal poľovníkom svoje požehnanie. 

... foto


17.09.2019     EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY

 

   

    

   NA VŠETKÝCH PRÍMESTSKÝCH LINKÁCH OD 16.9.2019 DO 22.9.2019

 

 CESTUJÚ PLNE PLATIACI CESTUJÚCI ZA ZĽAVNENÉ CESTOVNÉ.

 

 

....viac


12.09.2019     Realizovaný projekt

 

   

 Zateplenie KD a výmena zdrojov tepla

 

Prostriedky požadované od: Environmentálny fond

 

Názov Projektu: Zvýšenie energetickej účinnosti obecnej budovy KD Hatalov

Žiadosť zaslaná 4/2019

Požadovaná suma 170 999 eur

Schválená suma 170 000 eur

Rozpočet stavby 212 525, 000 eur

Začiatok realizácie: september 2019

Ukončenie prác december 2019

foto...


03.09.2019     Pozvánka

 

   

 

    

  

     OZ Medzi riekami Vás srdečne pozýva na 3. cyklistickú túru –  Spoznaj svoj región na bicykli. 

 

 

....viac


22.08.2019     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 27.08.2019 t.j. utorok o 17:30 hod.  do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


21.08.2019     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

        

     Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje svojím zákazníkom, že v obci Hatalov bude dňa

28. augusta 2019  od 08:40 hod. do 14:50 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na týchto odberných miestach :

 

Hatalov 125 Hatalov, ČOM: 0000431686, EIC: 24ZVS0000014842B:

 

 Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsd.sk v časti Plánované odstávky)

 


21.08.2019     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

        

     Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje svojím zákazníkom, že v obci Hatalov bude dňa

28. augusta 2019  od 08:40 hod. do 14:50 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na týchto odberných miestach :

 

od č. d. 224, 225, 225/1, 227, 1:

 

 Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsd.sk v časti Plánované odstávky)

 


26.07.2019     Folklórne slávnosti 2019

 

  V nedeľné popoludnie dňa 21. júla 2019 so začiatkom o 15.00 hod. sa na miestnom amfiteátri konali folklórne slávnosti „V Hatalovskej kerce“, ktoré organizovala Obec Hatalov v spolupráci s domácou folklórnou skupinou Hatalovčan. V programe sa návštevníkom predstavili FS Zamplinčane – Svojina, Anka Servická, Spevácky súbor Tarnavčan a domáca Fsk Hatalovčan. Ani tento rok nemohli chýbať sprievodné akcie – cukrová vata, občerstvenie, predaj hračiek, drevorezba – obrazy z dreva a maľovanie na tvár.

.... foto


26.07.2019     Festival NÁDEJE  2019 – 5. ročník

 

    V sobotu dňa 20. júla 2019 sa na miestnom amfiteátri  konal už   5. ročník   FESTIVALu NÁDEJE.  Ide o jediný gospelový festival na Zemplíne..  Organizátormi podujatia boli Občianske združenie Agatangel a obec Hatalov v spolupráci s  katolíckou cirkvou farnosť Žbince.   Festival sa začal o 14.00 hod.  úvodnou sv. liturgiou, ktorú celebroval biskup Marek Forgáč.  Pripravený bol bohatý kresťanský program až do neskorého večera (cca do 24:00). V programe vystúpili – gospelové kapely (Jonah, Peter Milenky & Band, Slávka Tkáčová, Timothy, G.O.D´s, JOEL, Talent-um), Divadlo Malý princ – ZUŠ Strážske, osobné svedectvá (Erik Trella, Komunita Cenacolo).   Súčasťou Festivalu bola aj Služba ucha (možnosť sviatosti zmierenia alebo dôverného duchovného rozhovoru ,ktorú vykonávajú kňazi.). Pre najmenších boli pripravené rôzne atrakcie - maľovanie na tvár,  workshopy, súťaže a iné. Nechýbali stánky s občerstvením, ukážky veteránov a iné predajné stánky.    

Ďakujeme všetkým organizátorom a sponzorom za účasť na príprave tohto podujatia a veríme, že na budúci rok sa vidíme na ďalšom ročníku.

.... foto
15.07.2019     Farské oznamy !!!

 

   

 

 

 

    

   Aktuálny program bohoslužieb na 15. týždeň cez rok od 15.07.2019 do 21.07.2019

 

 

 

 

....viac


29.06.2019     Pozvánka

 

 

Obecný futbalový klub Hatalov a Obec Hatalov Vás pozývajú na exhibičný futbalový zápas „Valal - Zamajir“. Stretnutie sa odohrá v sobotu 5. júla 2019 o 16:30 hod. na futbalovom ihrisku v Hatalove.

Po futbalovom zápase bude posedenie spojené s pohostením a občerstvením  pre všetkých aktívnych účastníkov.


24.06.2019     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 27.06.2019 t.j. štvrtok o 17:30 hod.  do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


20.06.2019   Oznam !!!

 

 

 

 

INFORMÁCIE PRE CHOVATEĽOV PSOV - žiadosť o súčinnosť

 

 

..... viac


     
19.06.2019   Oznam !!!

 

         

      V obci Hatalov bude dňa 20.6.2019, v čase od 22.00 hod.     do 03.00 hod. ráno, vykonaný chemický postrek proti komárom prípravkom ROTRYN 50.

     Preto žiadame občanov, aby v čase postreku mali pozatvárané okná a aby sa nezdržiavali na verejnom priestranstve. Po postreku si dôkladne umyli ovocie a zeleninu pred konzumáciou.

Postrek bude vykonávať firma VETER.

 


17.06.2019   Oznam !!!

 

         

 

 

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, predložil oznámenie o strategickom dokumente

„Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“

 

 

.... viac


12.06.2019    

 

         

 

     „Záverečný účet obce Hatalov za rok 2018“  

 

 


06.06.2019     Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

     Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru, predmet zákazky: „Technická podpora k zabezpečeniu triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Hatalov“, v rámci prieskumu trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Príloha č. 1 : Návrh na plnenie kritérií  

Príloha č. 2 : Výkaz - výmer  

Príloha č. 3 : Opis, Zadanie – výkaz  výmer.  

Príloha č. 4 : Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“  

Príloha č. 5 : ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA  

Príloha č. 6 : Kúpna zmluva  13.05.2019     Oznámenie o dražbe

 

       Zverejnené v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o drobných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.      


13.05.2019    

 

        Všeobecne  záväzné   nariadenie  č. 3/2019 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ/ŽIAKOV A DOSPELÝCH ZA  POBYT V MATERSKEJ ŠKOLE, NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ A NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV A PODMIENOK ÚHRADY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI  

 v ZŠ s MŠ HATALOV      


13.05.2019    

 

        Všeobecne  záväzné   nariadenie  č. 2/2019 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce      


13.05.2019    

 

        

Všeobecne  záväzné   nariadenie  č. 1/2019 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Hatalov a krátkodobý prenájom.      


10.05.2019     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 15.05.2019 t.j. streda o 17:30 hod.  do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


07.05.2019    Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

 

    Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční dňa 13.05.2019 o 10:00 hod. v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.

 

Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. 

 

Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.

....viac


18.04.2019     Stavanie mája a súťaž o najchutnejší guľáš !!!

 

            Obec Hatalov a FSk  Hatalovčan

Vás pozývajú na tradičnú akciu STAVANIE MÁJA

spojenú so súťažou o najchutnejší kotlíkový guľáš.

Akcia sa uskutoční  1.mája 2019 o 15:30 hod. a začne kultúrnym programom v parku pred obecným úradom.

S programom vystúpia: Deti ZŠ s MŠ Hatalov, FS Fodrička, FSk Hatalovčan, Heligonkári z Michaloviec

Od 12:00 hod. začne SÚŤAŽ DRUŽSTIEV vo varení kotlíkového guľáša.

Na záver sa uskutoční vyhodnotenie a ocenenie účastníkov súťaže.

Tešíme sa na Vašu účasť


12.04.2019     Informácie pre voliča

 

     Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 

 Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, zasielajte na emailovú adresu: obec.hatalov@gmail.com


10.04.2019   Vážení občania venujte pozornosť tomuto oznamu.

 

     

     Starosta obce a  Obecné zastupiteľstvo v Hatalove Vás pozývajú na Verejné zhromaždenie obyvateľov obce Hatalov, ktoré sa uskutoční 12.4.2019 o 18. hod. v Kultúrnom dome.

 

     Zhromaždenie je zvolané za účelom ďalšieho rozvoja obce a podania informácii o zneškodňovaní odpadov a poplatkoch za tieto odpady v zmysle platnej legislatívy


08.04.2019   VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

 

    

     Postup pre zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

 

Stavebné práce

 

 „Zvýšenie energetickej účinnosti obecnej budovy KD Hatalov“    

Príloha č. 1  

Príloha č. 2  

Príloha č. 3  

 

ZMLUVA O DIELO návrh  

Sprievodná a súhrnná technická  správa  

Kompletná dokumentácia na stiahnutie  


 

  

      KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 16. marca 2019      

    


27.02.2019   Informácia pre občanov obce o vytriedení komunálnych odpadov

 

     V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. O poplatkoch za uloženie odpadov zverejňujeme informáciu o úrovni vytriedenia odpadov za rok 2018 pre obec Hatalov je 9,995 %.

 

     Obec Hatalov upozorňuje obyvateľov obce, že ak nedôjde k zvýšeniu úrovne vyseparovaných odpadov obec bude musieť pristúpiť v roku 2020 k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad.

 

     V prílohách je uvedený výpočet úrovne vytriedenia a sadzby poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu stanovené zákonom č. 329/2018 Z. z.

 

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 329/2018 Z. z.    

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.    


24.02.2019     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 27.02.2019 t.j. streda o 17:30 hod.  do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


17.02.2019    Informácie pre voliča

 

  

Voľby prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča

 

     Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, zasielajte na emailovú adresu: obec.hatalov@gmail.com

    


17.02.2019    Informácie pre voliča

 

  

Voľby prezidenta Slovenskej republiky  

 

    


17.02.2019     Informácie pre voliča

 

     Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky    


12.02.2019    

 

        Všeobecne  záväzné   nariadenie  č. 3/2019 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ/ŽIAKOV A DOSPELÝCH ZA  POBYT V MATERSKEJ ŠKOLE, NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ A NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV A PODMIENOK ÚHRADY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI  

 v ZŠ s MŠ HATALOV      


11.02.2019    

 

        Všeobecne  záväzné   nariadenie  č. 2/2019 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce      


11.02.2019    

 

        

Všeobecne  záväzné   nariadenie  č. 1/2019 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Hatalov a krátkodobý prenájom.      


11.02.2019    Informácie pre voliča

 

  

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

 

     Dátum a čas konania volieb

     Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

     Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.


06.02.2019    Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

 

    Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční dňa 04.10.2018 o 10:30 hod. v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.

 

Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. 

 

Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.

....viac


29.01.2019     Pozvánka !!!

 

   

        Obec Hatalov

pozýva obyvateľov obce na prednášku

 

KOMPOSTOVANIE V KOMPOSTÉROCH

-       spôsob, ako znížiť množstvo odpadu a vyrobiť si kvalitný kompost

 

 

....viac


24.01.2019   Zverejnenie zámeru – prenájom priestorov

 

 

    

 

     Obec Hatalov zverejňuje zámer prenájmu priestorov Pohostinstva, ktoré sú vo vlastníctve obce.

 

 

...... viac


21.01.2019    

 

    Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu  

Postup registrácie chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu  

 

Príloha č.1: REGISTRÁCIA CHOVU S JEDNOU OŠÍPANOU NA DOMÁCU SPOTREBU  

Príloha č.2: Predaj ošípanej na domácu spotrebu  


14.01.2019    

 

   

 

 

     HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU PRE ROK 2019     

 

 31.12.2018   Pozvánka !!!

 

   

 

 

 

 

     16. ročník mariašového turnaja o Pohár obce Hatalov ktorý sa uskutoční 05.01.2019 v jedálni obecného úradu - Hatalov

 

 

 
21.12.2018    

 

 

 

      Rozpočet obce na rok 2019  

 

 


 

Fotogaléria

 

 

Návštevnosť stránky

 

TOPlist

 

Kalendár

 

 

                                                                                                                                                     Aktualizované